En Gori Ferra, hens ha fet arribar las seva data de #PonleFecha. Moltes de gràcies #DonaVida #NoLeucemia #Imparables2017