Aquesta és la llista, de moment, dels regals que es rifaran durant la tremponada.