Aquesta és la llista, de moment, dels regal que es rifaran duran a tremponada