Divendres 30de juny donarem per acaba la campanta #PonleFecha en el Mercantil Polígono, agrairem

a n’Antònia a nen Pedro la solidaritat aportada i que no els ha faltat mai.