Una vegada més, queda demostrada la inutilitat del personal pluriempreat i dirigents funcionaris i politiscs de torn, 2 anys els queden com diuen els seus protegits de soll.

Ès més còmode importar sang que aconseguir-la de la Solidaritat Balear. Els donants hi són, però el Banc de sang els rebutge. El mateix passa amb els donants de medul·la òssia. La ignoràcia del consentiment informat per el metge pluriempreat, on no hi figura el metge de la donació en cap moment, donant entendre de la perillostat de ser donant de medul·la òssia, o el fet de que el donant de sang tengui al seu càrrec un fill//a al moment de la donació fan que es perdin els donants. Les proves les tenim qui les vulgui escoltar, mitjans de comunicació inclosos. La Conselleria ni els inutils i pluriempreats del Banc de Sang tampoc. Demanem la dimisió des d’el Director Tècnic Dr Girona, pluriempreat, al darrer Funcionari que no hi estigui amb mèrits aconseguits amb estudis i mèrits propis. Als politics els queden 2 anys, com repeteixo, dos anys.

El Banc de sang només funciona pels doblers, venda de servei hematològic,. El voluntariat, de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca els fa nosa, ja que cobreix moltíssimes necessitats que no necessiten de doblers com és la Solidaritat i l’altruisme, avui en pana econòmica.

El que adjuntem es un  de tants de donants perduts. Amb el voluntariat això no passa. O s’externacionalitza el sevei o estem perduts. Basta de VIVIDORS Dimisó Gerent, Dir Tècnic. Els politics tenen els dies comptas.