Bones noves per l’augment, però a Dóna VIda som in corformistes i volem passar del 4ts dels darreres a 4ts dels primers, molta feina, voluntat de arribar-hi i de #FiraenFira ho intentarem

http://www.fcarreras.org/ca/DiadelDonante

• Les dades de l’ONT-REDMO xifren en 55.796 els nous donants inscrits per les comunitats autònomes a data 31 de juliol, molt per sobre dels 40.000 previstos per a tot l’any.

• Des de l’inici del Pla Nacional de Medul·la, la donació ha augmentat en un 216%. L’ONT reconeix l’important esforç de les comunitats autònomes, tant econòmic com en recursos humans, per aconseguir aquesta fita.

• S’accelera la incorporació de nous donants, que registra una mitjana de 7.970 persones al mes, més del doble del que s’havia planificat. Aquesta dada suposa 265 nous donants al dia.

• A aquest ritme, els objectius del Pla Nacional de Medul·la d’aconseguir els 400.000 donants al finalitzar 2020 s’arribarà a 2018, dos anys abans del previst.

• El 60% dels donants registrats són dones enfront del 40% d’homes. Aquesta proporció s’inverteix quan es tracta de donacions efectives: el 64% són homes i el 36% dones.

 • Les comunitats que més creixen en percentatge són, per aquest ordre, Castella i Lleó (+ 28%), Astúries, Balears i Castella-la Manxa (+ 27% cadascuna d’elles), València (+ 26%) i Cantàbria (+ 24%), juntament amb la Ciutat Autònoma de Melilla (+ 34%)

15 de setembre de 2017. Espanya segueix demostrant la seva solidaritat, aquest cop en donació de medul·la. A data 31 de juliol de 2017, el nostre país registrava prop de 340.000 donants de medul·la, amb un augment d’un 20% en els set primers mesos d’aquest any. Des de l’inici del Pla Nacional de Medul·la al gener de 2013, la donació s’ha incrementat en el nostre país en un 216%.

En concret, les dades de la ONT- REDMO (Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia) xifren en 55.796 els nous donants inscrits per les comunitats autònomes en els set primers mesos de l’any, una xifra molt per sobre dels 40.000 previstos per a tot el conjunt de l’any.

En aquest any, la incorporació de nous donants també s’ha accelerat, arribant a una mitjana de 7.970 persones al mes, més del doble del que s’ha planificat, el que representa 265 nous donants de medul·la al dia.

Es tracta d’un increment històric que bat totes les previsions de la segona fase del Pla Nacional de Medul·la, posat en marxa per l’ONT en col·laboració amb les comunitats autònomes, en la seva primera fase al gener de 2013. Els objectius inicials – aconseguir els 200.000 donants en 4 anys – es van aconseguir molt abans del previst, pel que en 2015 es va posar en marxa la segona fase d’aquest Pla, amb la finalitat d’incorporar 40.000 nous donants a l’any, fins a arribar als 400.000 donants al finalitzar 2020. De continuar amb aquest ritme de creixement, el nostre país superarà previsiblement aquesta xifra en 2018, dos anys abans del previst.

Quant al perfil del donant, l’edat mitjana dels incorporats el 2017 és de 34 anys. D’altra banda, el 60% dels nous donants són dones, enfront del 40% d’homes. No obstant això, a l’hora de fer efectiva la donació aquesta proporció s’inverteix, ja que el 64% són homes i el 36% dones. Davant aquesta dada, els experts advoquen per augmentar la donació de medul·la entre els homes joves.

L’ONT reconeix l’important esforç de les comunitats autònomes, tant des del punt de vista econòmic com en recursos humans, per aconseguir aquests resultats. Des del seu inici, el Pla Nacional de Medul·la ha comptat amb finançament tant de l’administració central com de l’autonòmica, que han pagat conjuntament el cost dels tipatges. En concret, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha destinat en aquests 5 anys, des de 2013, un total de 4,15 milions d’euros (a raó de 830.000 euros anuals) per al desenvolupament d’aquest pla.

 

INCREMENT DEL 20% EN ELS 7 PRIMERS MESOS  DE L’ANY

En els set primers mesos d’aquest any, el número total de donants ha passat de 281.969 registrats al finalitzar 2016, a 337.635 a data 31 de juliol, amb un increment total de 55.796 donants inscrits per les comunitats autònomes.

Aquesta dada representa un augment del 20%. 9 Comunitats Autònomes superen o igualen aquest increment.

Encara que totes les comunitats autònomes registren augments, en termes percentuals les que més han crescut aquest any han estat Castella i Lleó (+ 28%), Astúries, Balears i Castella-la Manxa (+27% cadascuna d’elles), València (+ 26%) i Cantàbria (+ 24%), juntament amb la Ciutat Autònoma de Melilla (+ 34%)

En nombres absoluts, Andalusia, València, Catalunya, Madrid, Castella i Lleó i Múrcia són per aquest ordre, les comunitats amb major increment en els set primers mesos de l’any.

 

Comunitats autònomes Donants a 1 de gener de 2017 Donants a 31 de juliol de 2017 Increment en els 7 primers mesos de l’any
Andalusia 72.766 87.488 20%
Aragó 5.627 6.779 20%
Astúries 7.048 8.964 27%
Balears
4.649
5.913
27%
Canàries 9.959 11.048 11%
Cantàbria 3.684 4.577 24%
C. la Manxa 9.273 11.742 27%
Castella i Lleó 14.533 18.604 28%
Catalunya 42.277 49.213 16%
Extremadura 6.701 7.663 14%
Galícia 7.854 9.169 17%
La Rioja 1.706 2.057 21%
Madrid 27.907 33.955 22%
Múrcia 17.506 20.537 17%
Navarra 11.476 12.493 9%
País Basc 11.771 13.289 13%
València 26.397 33.358 26%
Ceuta 495 504 2%
Melilla 210 282 34%
TOTAL 281.969 337.635 20%

 

L’ONT-REDMO ha volgut fer públiques aquestes dades, coincidint amb el Dia Internacional del Donant de Medul·la Òssia que se celebra demà amb diferents actes organitzats per les associacions de pacients a tot el país, en els quals es tracta de retre un homenatge als donants de medul·la de tot el món.

Els integrants del Pla Nacional de Medul·la Òssia (ONT- REDMO, comunitats autònomes, Fundació Internacional Josep Carreras, Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia i associacions de pacients) feliciten els ciutadans espanyols per aquesta fita, els animen a informar-se sobre la importància d’aquest tipus de donació ia seguir donant medul·la.

 

SOBRE EL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA

Per la seva banda, la ONT- REDMO insisteixen en la importància de la donació de medul·la i recorden el següent:

 

• Els joves sans, entre els 18 i els 35 anys, són els donants de medul·la idonis.

Leucèmia aguda, limfoma i mieloma múltiple són les principals malalties que poden beneficiar-se d’un trasplantament de medul·la.

• A Espanya cada any prop de 5.000 persones són diagnosticades de leucèmia aguda, al voltant de 7.000 de limfoma i prop de 2.000 de mieloma múltiple.

• La leucèmia és el càncer infantil més freqüent. Suposa un 30% de les malalties hemato-oncològiques pediàtriques. El 70% dels pacients que poden beneficiar-se d’un trasplantament de medul·la, necessiten un donant no familiar.

• En l’actualitat, més de 30 milions de persones a tot el món són ja donants de medul·la, als quals s’afegeixen les més de 730.000 unitats de sang de cordó umbilical (SCU) emmagatzemades al món. Espanya compta amb el 9% de totes les reserves mundials de SCU, amb més de 60.000 cordons emmagatzemats en bancs públics. El nostre país és el segon del món, després dels Estats Units, amb més unitats de SCU emmagatzemades.

• Segons les dades de l’ONT-REDMO i de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) actualment la probabilitat de trobar un donant de medul·la òssia bé al nostre país o bé en el registre mundial està al voltant d’un 90%.

• El 2017, el temps mitjà que es triga a trobar un donant compatible és 32 dies.

 

Més informació a la pàgina web de l’ONT (www.ont.es  i a la de la Fundació Internacional Josep Carreras (www.fcarreras.org. También poden descarregar un vídeo sobre donació de medul·la realitzat per l’ONT, al qual podran accedir mitjançant el següent enllaç (https://vimeo.com/185307318 )